Soerens Belang

Soerens Belang behartigt de belangen van het dorp en haar bewoners.
Er is een actief bestuur (beleid) en er zijn commissies (uitvoering) voor

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus