Soerens Belang behartigt de belangen –in de ruimste zin des woords- van het dorp en haar bewoners. Er is een actief bestuur (beleid) en er zijn commissies (uitvoering) voor het verkeer, de nieuwbouwwijk Nimmer Dor, de ledenwerving en (in voorbereiding) de dorpsvisie. 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus