Initiatief

Om de leefbaarheid van de kleine kern Laag-Soeren te behouden en te vergroten hebben de Vereniging Soerens Belang en de Stichting Ons Dorpshuis medio 2003 het initiatief genomen de mogelijkheden van het Kulturhusconcept te onderzoeken. Begin 2004 is een initiatiefgroep gevormd waarin alle belangrijke gebruikers van Ons Dorpshuis zitting namen.  De toekomstige partners waren van meet af aan enthousiast over de synergie, welke samenwerking volgens het Kulturhusconcept zou kunnen bieden.

Doordat het initiatief vanuit het dorp zelf is ontstaan, is er voor het kulturhus een breed draagvlak. Het dorp kent een rijk verenigingsleven:muziekvereniging, toneelgroep, seniorensoos, yoga, gymnastiekvereniging, voetbalvereniging, hockey, volleybal, darts en naaiclub. Maar ook zijn er nog allerlei ideeën voor nieuwe activiteiten. De basisschool neemt in het dorp een centrale plaats in en is een van de dragers van het initiatief. Dit geldt ook voor De Schreuderhuizen.

In Laag-Soeren is een bijzonder Kulturhus gerealiseerd. De samenwerking en bundeling van krachten leveren een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid en sociale kwaliteit van de kern Laag-Soeren. Echt bijzonder in het kulturhusconcept in Laag-Soeren is de plaats die wordt ingeruimd voor de mensen met een verstandelijke handicap.

Samenwerking met ELVER (Schreuderhuizen)

ELVER (Schreuderhuizen) is een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap en heeft al heel lang een vestiging in Laag-Soeren. Er wonen 35 mensen, die ook dagbesteding aangeboden krijgen.
De bewoners van ELVER (volwassenen tussen de 25 en 85 jaar oud) horen bij het dorp en hebben duidelijk baat bij het woon- en leefklimaat in het dorp. De verschillende vormen van dagbesteding lieten te wensen over en de realisering van activiteitenruimten in het Kulturhus is een mogelijkheid bij uitstek om de integratie in het dorp te bestendigen.

Groot Kulturhus in klein dorp


Door het grote aantal participanten ontstaat een voor de omvang van het dorp relatief groot Kulturhus Hierdoor worden draagvlak en de synergie versterkt. Het kan op deze manier echt als centraal punt in het dorp functioneren, ruimte bieden aan uiteenlopende activiteiten en daardoor een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Laag-Soeren. Eerder verloren voorzieningen als zorgpost en kleine winkel keren na realisatie van het kulturhus terug.
 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus