Soerens Belang... Uw Belang

Laag-Soeren is een prachtig dorp waar het heerlijk wonen is. Het is belangrijk op te komen voor de leefbaarheid en de voorzieningen in en rond ons dorp.
Soerens Belang wordt door de overheid erkend als gesprekspartner en vertegenwoordiging van de inwoners. Zo worden wij als Soerens Belang betrokken bij veel ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid van Laag-Soeren. Denk bijvoorbeeld aan de studie over de Verkeerscorridor Apeldoorn/Dieren (N786) en de nota kleine kernen die de gemeente in de komende twee jaar gaat opstellen. Ook vertegenwoordigen wij het dorp bij de Vereniging Kleine Kernen

Bij deze besprekingen is het belangrijk dat Soerens Belang een zo groot mogelijk draagvlak heeft, om een goede vertegenwoordiger te kunnen zijn van wat leeft in Laag-Soeren.
Lid worden van het Soerens Belang biedt u de mogelijkheid uw stem te laten horen.

Als inwoners van Laag-Soeren zijn wij er trots op dat we nog een basisschool hebben, een bloeiend verenigingsleven, een winkel en doktersspreekuren. Dit vergroot de leefbaarheid in het dorp, maar is niet zomaar tot stand gekoen of vanzelfsprekend. Ook hieraan moet nu nog hard worden gewerkt en hiervoor heeft Soerens Belang veel leden nodig.
Hoe meer inwoners er lid zijn, hoe beter naar ons geluisterd gaat worden. Wij roepen u hierbij dan ook op lid te blijven of te worden. En bent u al lid, help ons en stimuleer uw buren om ook lid te worden. U kunt uw stem laten horen voor slechts €8,- per jaar, per huishouden.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus