Zienswijze Gemeente Rheden inzake Lelystad Airport

Geplaatst op vrijdag 22 februari 2019, door Rein Aardema. Bron: website Gemeente Rheden

Op 20 februari 2019 hebben wij (Gemeente Rheden) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gereageerd op het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Wij deden dat samen met andere Gelderse gemeenten, de provincie Gelderland, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Recron. De Gelderse partijen die de zienswijze steunen, vinden dat er eerst een gedragen oplossing moet worden gevonden tegen het laagvliegen. Tot die tijd kan Lelystad Airport wat hen betreft niet open.

Voor wethouder Gea Hofstede is het duidelijk. “Wij gaan niet akkoord met laagvliegen over onze gemeente. Dat benadrukken wij met deze zienswijze.
Ik ben blij met de brede steun: wij verwachten het meeste effect als we samenwerken met de Provincie en veel andere gemeenten en organisaties.”

Eerst meer duidelijkheid

In 2020 wordt Lelystad Airport opengesteld voor Europese vakantievluchten en bestemmingen rond de Middellandse Zee. “Veel Gelderlanders volgen de ontwikkelingen over de ingebruikname van vliegveld op de voet. Ze maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van laagvliegroutes op wonen, leven en natuur. Deze routes kunnen pas op zijn vroegst in 2023 worden aangepast bij een nieuw luchtruimbesluit”, aldus Hofstede. De Gelderse partijen vinden dat Lelystad Airport pas kan worden geopend als er een gedragen oplossing is voor het laagvliegen. Ook wij willen meer duidelijkheid over de impact van het Luchthavenbesluit en de Milieueffectenrapportage.

Evenwicht

Wij vinden dat er goed evenwicht moet zijn tussen toeristisch reisverkeer dat bijdraagt aan de Gelderse economie en een gezonde, veilige en schone leefomgeving voor onze inwoners.

Zorgvuldig en transparant proces

De Gelderse partijen zijn van mening dat een transparant en zorgvuldig proces rondom de besluitvorming van Lelystad Airport, waarbij de effecten op de woon- en leefkwaliteit helder zijn, is essentieel, ook voor Gelderland. Ze vinden dat de huidige regels voor participatie van decentrale overheden en andere betrokkenen niet goed aansluiten bij de huidige tijdsgeest en bij de intentie van de Omgevingswet. Zij pleiten voor nieuwe afspraken voor participatie van belanghebbenden bij besluiten over zaken als vliegroutes, luchthavens en luchtruimgebruik.

Zie ook: www.rheden.nl/ 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus