Steenuilen zitten Bleker dwars

Geplaatst op woensdag 3 oktober 2012, door Rein Aardema. Bron: de Gelderlander

Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) heeft de procedure voor een bouwproject in Laag- Soeren niet goed aangepakt. Bleker stelde dat er geen ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet nodig was. Maar de Raad van State liet woensdag weten dat hij hier toch naar moet kijken omdat er twee steenuilenpaartjes in het gebied leven.

Zie ook:
Bouw woonwijk Nimmer Dor niet voor 2014
De beschermde vogels leven in een gebied waar het project Nimmer Dor in Laag-Soeren moet verrijzen. Vaststaat dat een van de twee uilenpaartjes weg moet, omdat er niet genoeg foerageergebied overblijft. Verder is onduidelijk of het leefgebied van het andere paartje door de werkzaamheden wordt verstoord.

Volgens de raad had Bleker daarom moeten beoordelen of een ontheffing kan worden verleend voor het woningbouwproject. Bleker stelde dat de ontheffing niet nodig was, omdat een van de twee paren een ander leefgebied krijgt. Het andere stelletje zou wel in het plangebied kunnen blijven.

De Raad van State meent dat de staatssecretaris te hard stapel is gelopen. De aantasting van het foerageergebied leidt tot een verstoring van de vaste rust- en verblijfplaats van het steenuilenpaartje dat daar weg moet. Van het andere paartje staat dat niet vast. Bleker moet daar nader onderzoek naar doen.

De staatssecretaris krijgt acht weken de tijd om met een oplossing te komen. Daarna zal de raad beoordelen of Bleker de geconstateerde gebreken goed heeft hersteld, aldus een woordvoerster.

De gemeente Rheden wil in Laag-Soeren zestig woningen bouwen om het dorp vitaal te houden. De aanloop naar dit project, Nimmer Dor, is al jaren bezig en verloopt uiterst stroef.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus