AED bereikbaar in Laag-Soeren

Geplaatst op dinsdag 13 februari 2018, door Rein Aardema. Bron: Mart van Tol

Alle in Laag-Soeren aanwezige AED’s hangen ergens binnen, en waren daarmee niet altijd bereikbaar. T. g. v. het 100-jarig bestaan wilde Woningcorporatie Veluwonen als eigenaar van ‘t Sprengenhus en een aantal huurwoningen ook aan Laag-Soeren een cadeau aanbieden, tot een maximumbedrag, door het dorp zelf in te vullen.

Bij inventarisatie door Soerens Belang kwam al snel het idee naar voren om de aanwezige AED van ’t Sprengenhus naar buiten te verplaatsen. Dit om een grotere beschikbaarheid te bewerkstelligen.

Het idee van Harrie Nieuwland vond veel steun in het dorp en ook Veluwonen ging graag akkoord, evenals de Stichting ’t Sprengenhus. Na montage van de benodigde buitenkast is de Automatische Externe Defibrillator gecontroleerd en in de kast aan de voorzijde van ’t Sprengenhus geplaatst.

Henk Bosman heeft hem aangemeld bij hartslag.nu. Bij een  melding naar 112 van hartstilstand of aanverwant krijgt men ook de pincode om de kast te openen en is de AED inzetbaar.

Mensen in het bezit van EHBO- of reanimatiediploma worden uitgenodigd op een bijeenkomst op 8 maart in ’t Sprengenhus voor nadere info over de kast e.d. Mensen zonder een van deze diploma’s maar die als Burgerhulpverlener wil helpen, worden opgeroepen bij zich aan te melden bij www.hartslagnu.nl

Uiteraard hopen alle betrokkenen dat het nog heel lang duurt aleer de AED voor het eerst gebruikt zal worden, maar indien nodig is hij bereikbaar en kan hij levensreddend zijn. 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus