Bernard van Eijbergen vrijwilliger van het jaar in Laag-Soeren

Geplaatst op maandag 4 december 2017, door Rein Aardema. Bron: Mart van Tol

Bernard van Eijbergen vrijwilliger van het jaar in Laag-Soeren

Op de najaarsvergadering van Soerens Belang was voor de pauze een voorlichting door 2 heren van de provincie Gelderland en Ilse Vos van de gemeente Rheden over de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van het vliegveld Lelystad. Zoals het zich nu laat aanzien zullen daarvan ook in deze contreien de gevolgen merkbaar, en dan vooral hoorbaar, zijn. 

Een definitief besluit over de plannen wordt voor het einde van dit jaar verwacht. 

Na de pauze werd Egbert Timmer voorgesteld als nieuwe secretaris van Soerens Belang. Hij wordt daarmee de opvolger van Ilona Ozinga, die deze functie de afgelopen jaren uitoefende.

Ook was er aandacht voor de vele activiteiten in het dorp die onder de vlag van Soerens Belang plaatsvinden en ontwikkelingen in en rondom Laag-Soeren.

Vervolgens werd Bernard van Eijbergen door de aanwezigen uit vele nominaties verkozen tot Vrijwilliger van het jaar van Laag-Soeren. Hij speelt dan ook een belangrijke rol in het dorpsleven. Hij is al vele jaren degene die elk jaar met zijn materiaal van een aangeleverde stapel hout een  mooi Paasvuur weet te bouwen.

Voor het maken van de kar van zijn wijk voor de Oranjefeesten stelt hij graag de ruimte, gereedschap, kennis en waar mogelijk materiaal ter beschikking aan de bouwers, en is ook bereid om letterlijk de kar te trekken op de grote dag. Het feestterrein heeft hij dan al toegankelijk gemaakt. Ook in de Decemberactiviteiten vervult hij een belangrijke rol. Met zijn deskundige en materiele hulp wordt de Kerstboom uit het bos gehaald en op het plein voor ’t Sprengenhus weer neergezet, voorzien van verlichting, en begin januari weer verwijderd.

Bij IJsvereniging Laag-Soeren is hij al jaren bestuurslid en ook daar altijd bereid hand en spandiensten te verrichten. Sinds enkele jaren maakt hij ook deel uit van het bestuur van Soerens Belang, waar hij de financiën beheert. Hij stelt ook zijn terrein en opstallen regelmatig beschikbaar aan de brandweer voor oefening bij calamiteiten. Kortom iemand die zich met zijn mogelijkheden en capaciteiten belangeloos inzet voor de gemeenschap. Bernard toonde zich na afloop aangenaam verrast

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus