Uitnodiging vervolg inwonerbetrokkenheid

Geplaatst op vrijdag 24 november 2017, door Becky Nijman. Bron: Soerens Belang

Uitnodiging vervolg inwonerbetrokkenheid

Uitnodiging vervolg inwonerbetrokkenheid

Inwonerbetrokkenheid bij zorg, participatie en jeugdhulp: de volgende stap

In oktober zijn gesprekken gevoerd over hoe inwoners betrokken moeten worden bij de keuzes van de gemeente waar het gaat om het sociaal domein. Die gesprekken zijn gevoerd met inwoners, maatschappelijke organisaties, beleidsambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders en de adviesraad sociaal domein. Op maandagavond 4 december praten we verder over dit onderwerp en u bent van harte uitgenodigd.

Wat goed gaat en beter kan
De gemeenten Rheden en Rozendaal willen inwoners nog meer dan nu betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op de terreinen zorg, participatie en jeugdhulp. In oktober zijn gesprekken gevoerd met inwoners, maatschappelijke organisaties, beleidsambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders en de Adviesraad Sociaal Domein.

Met elkaar hebben zij een beeld gegeven van wat goed gaat en beter kan, en hun behoeften, ideeën en kritische noten ingebracht. De uitkomsten van alle gesprekken worden nu verwerkt tot een evaluatie van de huidige stand van zaken en voorstellen voor de versterking van inwonerparticipatie in de toekomst.

Werkatelier
Graag willen we deze voorstellen met u bespreken in een Werkatelier. In deze bijeenkomst geven de onderzoekers van Movisie als eerste een toelichting op hun bevindingen. Vervolgens presenteren zij een aantal scenario’s voor de versterking van inwonerbetrokkenheid in Rheden en Rozendaal. Samen onderzoeken we welke elementen van de scenario’s aansprekend zijn en er daadwerkelijk voor gaan zorgen dat inwoners meer en beter betrokken zijn bij het beleid en de uitvoering daarvan. De uitkomsten van het werkatelier worden verwerkt in het eindverslag van de onderzoekers.

Waar en wanneer?
Het werkatelier wordt gehouden op maandag 4 december 2017 van 19.30 tot 21.30 in Partycentrum Ons Huis, Meester B. van Leeuwenplein 7 te Rheden.

Meer informatie en aanmelden
Uw inbreng is erg waardevol voor ons. We hopen dan ook dat u komt, ook als u er in de vorige gespreksronde niet bij kon zijn. Kent u mensen voor wie deze uitnodiging interessant is? Stuur hem vooral door.

U kunt zich voor het werkatelier aanmelden bij Margret Goossen, m.goossen@rheden.nl. Voor aanvullende informatie kunt u contact met haar opnemen. Iedereen die zich heeft aangemeld, ontvangt in de week voor de bijeenkomst het voorlopige verslag. Alvast bedankt en hopelijk tot ziens op 4 december. Wij zorgen voor koffie en wat lekkers!

Met vriendelijke groet,

Wouter Groot Koerkamp,
Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus