Natuurontwikkelplan Soerense Beek vastgesteld

Geplaatst op vrijdag 16 juni 2017, door Rein Aardema. Bron: Groene Ruimte.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een plan van Natuurmonumenten vastgesteld voor 23 hectare nieuwe natuur rondom de bovenloop van de Soerense Beek bij Laag Soeren. Hierdoor kan de provincie dit plan steunen met subsidiemogelijkheden voor het aankopen van gronden en gebouwen.

In 2014 hebben Gedeputeerde Staten partners opgeroepen te helpen met het realiseren van nieuwe natuur. Gedeputeerde Staten steunen deze partners met onder meer subsidies voor het aankopen én inrichten van gronden. Voorwaarde daarvoor is dat partners zich melden met concrete plannen.

Als gevolg daarvan hebben Natuurmonumenten en de landgoederen de Bockhorst en De Gelderse Toren zich in 2014 gemeld met een gezamenlijk initiatief voor circa 50 hectare nieuwe natuur rondom de loop van de Soerense Beek. Dit gebied vormt de verbinding tussen de Veluwe en de IJsseluiterwaarden.

Natuurmonumenten heeft nu voor een deelgebied hiervan een plan ingediend. Het gaat om circa 23 hectare nieuwe natuur rondom de bovenloop van de Soerense Beek bij Laag Soeren. Gedeputeerde Staten stellen dit plan van Natuurmonumenten vast zodat zij dit plan kunnen steunen met subsidiemogelijkheden voor het aankopen van gronden en gebouwen.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus