Mart van Tol nieuwe voorzitter Soerens Belang

Geplaatst op dinsdag 18 april 2017, door Rein Aardema. Bron: Regiobode Online.nl

Tijdens de jaarvergadering van Soerens Belang, is Bernard van Eijbergen unaniem benoemd tot penningmeester van de vereniging. Tegelijk werd Mart van Tol benoemd voor de al enkele jaren vacante functie van voorzitter.

Beide al zittende bestuursleden werden in functie benoemd voor de voor hen resterende periode van twee jaar. Tijdens de vergadering nam Ilona Ozinga afscheid als secretaris van Soerens Belang. Voor al haar inspanningen en de goede en prettige samenwerking, werd zij uitgebreid bedankt door de nieuwe voorzitter, die haar naast een bloemetje ook een ‘smakelijke’ cadeaubon overhandigde. Helaas is er nog geen nieuwe secretaris gevonden of opgestaan, zodat de functie op dit moment vacant is. Kandidaten kunnen zich dus alsnog aanmelden.

Bij de opening van de vergadering werd op gepaste wijze stilgestaan bij het overlijden van Hans Buter en Thea v.d. Brink in het afgelopen jaar. Markante persoonlijkheden in de ontwikkeling van Laag-Soeren en de Soerense gemeenschap.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus