Najaarsvergadering op 21 november a.s.

Geplaatst op dinsdag 8 november 2016, door Rein Aardema

De najaarsvergadering van Soeren Belang wordt gehouden op maandagavond 21 november om 19.30 uur in De Harmonie. Inloop vanaf 19.00 uur.


Voor de pauze zal wethouder Nicole Olland ons bijpraten over Soerense zaken en maken we nader kennis met wijkagent Loes Ruitenbeek.
Na de pauze brengen commissies ons op de hoogte van hun wel en wee in de afgelopen periode en zijn er de mededelingen van het bestuur.


Wij kiezen ook dit jaar weer de vrijwilliger van het jaar van Laag-Soeren. Nominaties met motivatie zijn welkom via info@soerensbelang.nl
Wij vragen nu alvast de aandacht voor de vacature die bij de komende voorjaarsvergadering ontstaat binnen het bestuur als secretaris Ilona Ozinga volgens schema aftreedt en niet herkiesbaar zal zijn. Wij vragen mogelijke kandidaten voor opvolging zich te melden bij het bestuur. Ilona zal U graag nader informen.
 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus