STRAATNAAMGEVING NIEUWBOUWPLAN HOF VAN SOEREN

Geplaatst op donderdag 4 februari 2016, door Becky Nijman. Bron: Soerens Belang

STRAATNAAMGEVING NIEUWBOUWPLAN HOF VAN SOEREN

Soerens Belang heeft dit bericht ontvangen van de gemeente. Heeft u daarover vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer Boonstra van de gemeente.

N.B. Dit voorstel wordt op 23 februari as. behandeld in de gemeenteraad.

STRAATNAAMGEVING NIEUWBOUWPLAN HOF VAN SOEREN

Op voordracht van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal heeft het college de volgende namen aan de raad voorgesteld t.a.v. het nieuwbouwplan Hof van Soeren in Laag-Soeren;

  • Sprengenhof
  • Van Kesterenhof
  • Bethesdahof.

De Oudheidkundige Kring heeft op verzoek van de gemeente gekeken naar de historie van het (binnen)terrein. Daar is uitgekomen dat er een manege met de naam Stal Nimmer-Dor heeft gestaan, maar die naam heeft geen enkele historische oorsprong voor dit gebied.

Er is toen gekeken naar namen van personen, instellingen of zaken die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het dorp Laag-Soeren.

De heer Van Kesteren kocht in 1767 een stuk grond op de Soerense Enk en liet op dit nieuwe landgoed in 1770 een landhuis bouwen. De restanten hiervan zijn nog zichtbaar in de vorm van een ruïne (vml hotel Laag Soeren). Tevens liet hij sprengen en waterlopen graven en liet watermolens bouwen die draaiden op sprengenwater. Het landgoed kwam in 1847 in handen van Jut van Breukelerwaard. Hij stichtte op het landgoed de Geneeskundige Badinrichting Bethesda. Het dorp Laag-Soeren ontwikkelde zich sterk door deze initiatieven.

Het college is van mening dat de voorgestelde namen goed passen bij het nieuwbouwplan en het dorp Laag-Soeren.
Deze straatnaamgeving zal in de gemeenteraad van 23 februari 2016 worden behandeld.

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Cor Boonstra | Omgevingsplannen en Vergunningen - Domein Ruimte
Gemeente Rheden | Postbus 9110 | 6994 ZJ De Steeg
Tel (026) 49 76 432 (doorkiesnummer)| email: c.boonstra@rheden.nl
Aanwezig: maandag t/m vrijdag

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus