Oproep om deel te nemen aan het inwonerspanel ‘Rheden Spreekt’

Geplaatst op donderdag 10 december 2015, door Becky Nijman. Bron: Soerens Belang

De gemeente Rheden heeft zoals u weet een inwonerspanel geïnstalleerd. Op 14 december as. verschijnt hier de vragenlijst die gericht is op vrijwilligerswerk, mantelzorg, buurtwerk en algemene ondersteuning voor (oudere)  inwoners. Graag wil de gemeente weten wat u vindt van de voorzieningen die de gemeente Rheden samen met u heeft ingericht om inwoners te helpen zichzelf te redden. En ook om het makkelijker te maken anderen te helpen.
Met het geven van uw mening helpt u ons om de beste keuzes te maken. Door deel te nemen aan het inwonerspanel krijgt u de mogelijkheid om uw mening te geven en invloed uit te oefenen. Het invullen van de enquête neemt zo’n 10 minuten in beslag. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de belangrijkste onderzoeksresultaten en wat de gemeente daar vervolgens mee gaat doen.

Samenvattend:

  • u kunt zich, als inwoner, of als organisatie, van de gemeente Rheden aanmelden via www.rhedenspreekt.nl
  • U krijgt als eerste de resultaten van elk onderzoek te zien en wat de gemeente doet met de uitkomsten.
  • U kunt zich op elk gewenst moment ook weer afmelden.

Wij hopen van harte dat u, als vrijwilliger of als organisatie van de gemeente Rheden, geïnteresseerd bent in deelname aan het inwonerspanel. Natuurlijk is ook uw achterban van harte welkom om deel te nemen aan het panel.

Met vriendelijke groet,

Margret Goossen
Projectondersteuner Sociaal Domein
Team Strategie en Ontwikkeling

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus