Harderwijkerweg gaat goed op de schop

Geplaatst op donderdag 12 juli 2012, door Machiel Wetselaar

Harderwijkerweg gaat goed op de schop

Geslaagde burgerparticipatie Herinrichting Harderwijkerweg

In september gaat de Harderwijkerweg tussen Dieren en Laag-Soeren op de schop. De gemeente Rheden heeft haar ambitie tot burgerparticpatie hierbij waargemaakt: de werkgroep is heel tevreden over het plan voor de herinrichting en over het proces dat zij samen hebben doorlopen

Woensdagavond 11 juli presenteerde de werkgroep de plannen tijdens een inloopavond in De Harmonie. De werkgroepleden vertelden de andere bewoners wat er gaat gebeuren en hoe zij tot bepaalde keuzes zijn gekomen. Drie vergaderingen en een werkbezoek langs het hele traject hebben ze er aan besteed. Tijdens het proces hebben de verschilllende belanghebbenden standpunten gedeeld en overeenstemming bereikt over het uiteindelijke plan.

Het plan

In september gaat de hele weg tussen Dieren en Laag-Soeren er in vijf fasen uit (nadat de provincie eind augustus de weg tussen Eerbeek en Laag-Soeren heeft vernieuwd). Er komt zowel een nieuw fundament als een nieuwe toplaag. Er wordt gestart bij de rotonde in Dieren en zo wordt stapsgewijs richting Laag-Soeren gewerkt. Wat verandert er verder?

  • verkeersplateaus bij de Priesnitzlaan (bij de Rebo), de Van Pelllaan en de Badhuislaan.
  • veilige oversteek voetgangers Priesnitzlaan
  • bomenkap: oude, zieke bomen en bomen die de verkeersveiligheid belemmeren
  • aanpassing fietspad kruising Badhuislaan
  • faunatunnels
  • verplaatsing bebouwde komborden Dieren en Laag-Soeren
  • verlichting
Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus