Bouwrijp maken Nimmer Dor mag

Geplaatst op zaterdag 14 november 2015, door Rein Aardema. Bron: de Gelderlander

Bouwrijp maken Nimmer Dor mag

Stichting NimmerdorNee heeft een belangrijke slag verloren in de strijd tegen woningbouw in het gebied Nimmer Dor.

De Raad van State liet vrijdag de ontheffing van de Flora- en Faunawet in stand waarmee een deel van het zuidelijke gebied van Nimmer Dor bouwrijp gemaakt kan worden voor de eerste 21 van in totaal 60 woningen. NimmerdorNee die al jaren de nieuwe woonwijk probeert tegen te houden vroeg de Raad van State begin deze maand om schorsing van de verleende ontheffing.

Steenuilen
Dit verzoek werd vrijdag afgewezen. De ontheffing is verleend door voormalig staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken omdat er 2 steenuilenpaartjes in het gebied leven. Volgens de Raad van State is aangetoond dat er voldoende foerageergebied voor steenuilen overblijft tijdens en na de bouw van de woningen.

Noord en zuid
Het noordelijke deel van Nimmer Dor is ingericht als leefgebied voor de beschermde steenuilen. In het zuidelijke gebied worden in fasen woningen gebouwd. Initiatiefnemer Reinbouw wil na het bouwrijp maken zo snel mogelijk beginnen met de bouw van 21 woningen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning om te kunnen bouwen ligt al klaar.


 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus