Rheden (Laag-Soeren) op de kaart

Geplaatst op donderdag 10 september 2015, door Rein Aardema. Bron: Regiobode Online.nl

Rheden (Laag-Soeren) op de kaart

De nieuwe erfgoed-website Rheden op de Kaart gaat volgend jaar de sporen uit het verleden tonen van de zeven dorpen van de gemeente Rheden, de Veluwezoom en van Rozendaal. Reeds verzamelde collecties foto’s en prentbriefkaarten met historische dorpsgezichten, bedrijven, huizen, monumenten, landgoederen en kastelen vormen de basis van de website.

Samen met informatie over straten, bewoners, kunstwerken, archeologische vondsten en met o.a. film- en geluidsfragmenten, zal de site een veelzijdige digitale presentatie worden van ons cultureel erfgoed. Het is een ambitieus project, dat gerealiseerd gaat worden door inwoners van alle dorpen van de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Op de nieuwe website zal alle informatie op de plattegrond van Google Maps getoond worden, zodat direct duidelijk wordt waar de betreffende foto of informatie gelokaliseerd is. Afbeelding worden verrijkt met extra informatie, relevante krantenartikelen of film- en videobeelden. Met StreetView zal ook de tegenwoordige situatie zichtbaar gemaakt worden.

Rheden op de Kaart laat bovendien allerlei historische en thematische plattegronden zien, die over Google Maps heen geprojecteerd kunnen worden. Daarnaast staan op de website diverse wandel- en fietsroutes langs het culturele erfgoed in de dorpen en op de Veluwezoom. Deze routes (met routebeschrijving) kunnen ook afgedrukt worden.

Op een apart deel van de website kan iedereen z’n eigen favoriete plek door middel van een foto of video toevoegen en vertellen wat het bijzondere is aan deze locatie. Zo ontstaat er een persoonlijke versie van Rheden op de Kaart, naast de ‘officiële’.
In alle dorpen komen aparte redacties, die hun eigen deel van de website gaan beheren. Ze gaan het beschikbare erfgoed-materiaal beoordelen en selecteren op inhoud en (technische) kwaliteit en voorzien van datering en toelichting. Want het verhaal bij een afbeelding is natuurlijk ook belangrijk. Onbekend materiaal, dat nog 'onder de mensen' is, bijvoorbeeld bij (oud)dorpsgenoten, kan ook op de website geplaatst worden. De dorpen-redacties worden gecoördineerd en ondersteund door een centrale redactie, die ook de algemene onderwerpen op de website verzorgt.

Alle medewerkers van Rheden op de Kaart zijn vrijwilligers. De dorpen-redacties worden momenteel geformeerd en geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij onderstaand mailadres van Rheden op de Kaart. Naast redactieleden is er plaats voor gespecialiseerd vrijwilligers voor bijvoorbeeld het fotograferen van Gemeente- en Rijksmonumenten, het monteren van video’s of computer- en website-techniek. Omdat Rheden op de Kaart een nieuw project is, worden er ook trainingen gegeven aan de medewerkers om te leren hoe gezamenlijk de website te maken.

Aan de website wordt ook een Facebook-pagina gekoppeld, zodat er onderling levendig gecommuniceerd kan worden over ons cultureel erfgoed. Op de website komt ook de mogelijkheid om te reageren en suggesties te doen voor aanvullingen, verbeteringen en voor het toevoegen van eigen foto’s en verhalen. De redactie bepaalt uiteindelijk wat er op de website komt en wat niet.

Naast een desktop- en een mobiele-versie van de website, kan ook met Layar de aanwezige erfgoed-informatie bekeken worden: de camera van een smartphone herkent (d.m.v. GPS) de locatie en toont vervolgens de beschikbare informatie op het schermpje.

De website en de stichting Rheden op de Kaart zijn een initiatief van Dieren in Beeld, de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, de gemeente Rheden en het Comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal. De gemeente Rozendaal draagt ook financieel bij aan de website. De website zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 online gaan. In de media zullen hierover natuurlijk aankondigingen verschijnen, zodat u de start van Rheden op de Kaart niet hoeft te missen!
Joost Grol, redactie-voorzitter Rheden op de Kaart, e-mail: j.grol@rhedenopdekaart.nl
 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus