Bouw van Hof van Soeren stap dichterbij

Geplaatst op vrijdag 21 augustus 2015, door Rein Aardema. Bron: Rheden Nieuws.nl

Bouw van Hof van Soeren stap dichterbij

Deze week heeft de Rechtbank Gelderland twee uitspraken gedaan, die de bouw van de toekomstige nieuwbouwwijk ‘Hof van Soeren’ op korte termijn mogelijk maken. De verwachting is dat het Dierense bouwbedrijf Reinbouw BV al na de zomer start met het bouwrijp maken van het terrein.

De rechtbank bepaalde deze week dat de gemeente Rheden mag doorgaan met het ploegen en frezen van het beoogde bouwgebied in Laag-Soeren. Ook bepaalde de rechter dat de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet terecht is verleend zodat het bouwen van in totaal zestig nieuwbouwwoningen is toegestaan.

De gemeente Rheden is blij voor de inwoners van het dorp dat de nieuwbouw er komt. De aanwas met nieuwe inwoners is goed om de bestaande voorzieningen in het dorp op peil te houden en geeft een belangrijke impuls aan de leefbaarheid in het dorp.

Steenuilen

Woningbouwproject Nimmer Dor te Laag Soeren. Het plangebied is verdeeld in een zuidelijk en een noordelijk deel. Woningbouw gesitueerd op het zuidelijke deel. In verband daarmee wordt dit deel sinds 2011 in opdracht van de gemeente Rheden geploegd en gefreesd. Direct buiten dit zuidelijke deel nestelen twee steenuilpaartjes. Er loopt al jaren een procedure ter beschermingen van de steenuilen.

 

 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus