Biljartclub zoekt leden

Geplaatst op maandag 17 augustus 2015, door Rein Aardema. Bron: Regiobode Online.nl

Biljartclub zoekt leden

Het is nu een jaar geleden, dat de Gazelle Sport Club Dieren (GSCD) vertrokken is van het terrein van de Koninklijke Gazelle rijwielfabriek en zich verdeelde over twee locaties. De afdelingen trimmen en klaverjassen bleven in Dieren en hebben hun plek gevonden in de Drieschaar te Dieren N.O. De afdelingen biljarten en tafeltennis verhuisden naar ’t Sprengenhus. Met de biljartclub gaat het sindsdien niet goed.

Deze verhuizing heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, voordat het allemaal gerealiseerd was. Zo moest er binnen ’t Sprengenhus wat aanpassingen worden gedaan, zodat de ruimte voor de afdeling biljart gerealiseerd kon worden en er ruimte kwam voor drie biljarts. Na de verbouwing en door inzet van vrijwilligers van de GSCD is een ruimte ontstaan, waar de biljartafdeling tevreden over kon zijn.

In het begin was er ook voldoende animo, mede omdat de ruimte 7 dagen per week beschikbaar was. De afdeling tafeltennis maakt gebruik van de sportzaal in ’t Sprengenhus en het aantal leden van de afdeling tafeltennis maakt sindsdien een geringe groei door ten opzichte van het aantal leden dat er speelde, toen de afdeling tafeltennis nog speelde in de bedrijfskantine van de Gazelle.

De afdeling biljart trok in het begin ook nieuwe leden aan, maar met name leden uit Laag-Soeren, die enkel recreatief speelden en geen competitie willen gaan spelen. Na een enthousiaste start nam echter de animo toch af. Steeds minder spelers van de afdeling biljart kodenn zich vinden in de nieuwe ruimte; men miste de gezelligheid van het oude clubgebouw op het terrein van de Gazelle. De afstand Dieren naar Laag-Soeren werd als belemmerend ervaren, ook waren er steeds minder spelers die kompetitie wilden spelen en konden er geen teams worden samengesteld. Door dit alles namen ook de inkomsten af en op dit moment kent de afdeling biljart dan ook alleen nog maar spelers, die recreatief biljarten. Door het gemis aan competitiewedstrijden en toernooien wordt het steeds moeilijker voor de GSCD om de financiële verplichtingen na te komen.

De GSCD is dan ook op zoek naar nieuwe leden voor de afdeling biljart. Daarnaast wordt gedacht aan alternatieven met betrekking tot het biljarten, zonder dat je direct lid hoeft te worden van de GSCD. Bijvoorbeeld, dat er op vaste dagen/avonden gespeeld kan worden voor € 2,50 per dagdeel en waarbij je een 10 dagen/avonden kaart kunt aanschaffen voor € 20,00. Hiermee kan je dan 10 maal komen biljarten. Mocht je na die 10 keer toch lid willen worden, dan kan dat nog altijd.
Ook de afdeling tafeltennis kan nog altijd nieuwe leden gebruiken. Er wordt door de afdeling tafeltennis op de maandagavond gespeeld in de sportzaal vanaf 19.30 uur. Voor meer info over de GSCD kan men mailen naar: secretariaat@ttvgazelle.nl.
 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus