Rheden peilt mening bewoners over het cultuurbeleid

Geplaatst op donderdag 9 juli 2015, door Rein Aardema. Bron: Regiobode Online

Vanaf deze week kunnen alle inwoners van de gemeente Rheden op www.rhedenspreekt.nl hun mening geven over het aanbod van culturele activiteiten. Ook kunnen zij aangeven aan welke culturele activiteiten zij zelf deelnemen. Het is het eerste onderzoek dat via het online inwonerspanel ‘Rheden spreekt’ plaatsvindt.


De resultaten gebruikt de gemeente Rheden om te komen tot nieuw cultuurbeleid.
Alle inwoners en organisaties kunnen zich aanmelden voor het inwonerspanel via www.rhedenspreekt.nl. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail met de uitnodiging deel te nemen aan het onderzoek over cultuur. De vragenlijst kan tot 25 juli worden ingevuld. Er is ook een mogelijkheid om een vragenlijst op papier in te vullen. Op dit moment staat de teller op 715 deelnemers. Meer zijn welkom.
De gemeente Rheden wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij haar beleid en activiteiten. Het online inwonerspanel biedt daarvoor goede mogelijkheden. Het is de bedoeling dat er per jaar ten minste vier onderzoeken plaatsvinden.


Het voordeel van ‘Rheden spreekt’ is dat de resultaten een betrouwbare afspiegeling vormen van de mening van de Rhedense bevolking. Er ontstaat een goed inzicht in wat er leeft onder de inwoners en wat zij belangrijk vinden. Het is ook mogelijk om bij een lokaal thema mensen uit 1 dorp te bevragen. Resultaten kunnen ook aanleiding zijn om hierover verder te praten met bepaalde groepen.
Na ieder onderzoek informeert de gemeente de deelnemers rechtstreeks over de resultaten en wat de gemeente daar mee doet.
Gegevens worden uitsluitend voor ‘Rheden Spreekt’ gebruikt en nooit aan derden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem.
 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus