Gemeente stelt geld beschikbaar voor buurtbudgetten

Geplaatst op vrijdag 6 juli 2012, door Becky Nijman. Bron: rheden.nieuws.nl

Hoe werkt het?

Buurtbewoners maken samen een plan en leveren dat in bij de buurtcoach van Carion vóór 15 september a.s. De buurtcoaches verzamelen alle ideeën en leggen die voor aan de lokale wijk- en dorpsraden. Zij geven vervolgens een advies welke aanvragen in hun ogen steun verdienen. De gemeente beslist uiteindelijk, in overleg met Carion, welke initiatieven geld krijgen.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

De gemeente hanteert een aantal criteria bij het beoordelen van de initiatieven. In het kort hier volgt de spelregels.

• Initiatief moet bijdragen aan de leerbaarheid van de buurt en aan het verbeteren van het sociale contact tussen buurtbewoners
• De hele buurt profiteert van het initiatief
• Iedereen moet mee kunnen doen aan de voorgestelde activiteit
• Het is realiseerbaar op korte termijn, dat wil zeggen binnen een jaar
• De initiatieven moeten verspreid zijn over de verschillende dorpen
• De bewoners hebben de regie op de voorbereiding en de uitvoering en zijn dus bereid er tijd en energie in te steken

Wat komt niet in aanmerking?

Er zijn ook initiatieven die niet in aanmerking komen om uitgevoerd te worden. Zoals initiatieven die alleen maar zijn gericht op vermaak, een commercieel doel hebben of uit zijn op persoonlijk voordeel. En natuurlijk mogen de ideeën niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving.

Aanleiding voor het instellen van buurtbudgetten

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad bij de programmabegroting voor 2012 een amendement aangenomen met de titel ‘iedere inwoner telt’. In dit amendement werd het college opgedragen beleid uit te werken voor de ontwikkeling van buurtbudgetten en hiervoor in 2012 pilots uit te voeren.

U kan de flyer Buurtbudget vinden op www.rheden.nl

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus