Provincie gaat mogelijk verdroging langs beek Soeren aanpakken

Geplaatst op dinsdag 14 april 2015, door Rein Aardema. Bron: de Gelderlander

De provincie Gelderland onderzoekt de mogelijkheid om een anti-verdrogingsproject te starten langs de Soerense Beek bij Laag-Soeren. Als het doorgaat, gaat het waterschap Vallei en Veluwe het uitvoeren.

Op verschillende plaatsen onderaan de Veluwerand lijdt de natuur onder de verdroging van de bodem. Deze is het gevolg van menselijk ingrijpen in de vorm van landbouw, waterwinning en bebouwing.

Plannen
Er bestaan plannen voor de vernatting van het Middachterbroek; deze moet ten voordele komen aan de bronbossen in dit gebied, waar door de verdroging bijzondere planten zijn verdwenen. Of er ook zo'n anti-verdrogingsproject komt voor de verdroogde gebieden in de omgeving van de Soerense Beek bij Laag-Soeren, staat nog niet vast. Het project is momenteel in de verkenningsfase.

Natuurmonumenten
Het gebied is onder meer eigendom van Natuurmonumenten. Een ander deel van het gebied behoort tot het landgoed De Bokhorst. De gemeente Rheden stelt in haar vorige week gepubliceerde Waterplan 2015-2025 baat te hebben bij het project omdat het positieve gevolgen kan hebben voor natuurontwikkeling en voor het toerisme.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus