Gerard Gerritsen vrijwilliger van het jaar in Laag-Soeren

Geplaatst op vrijdag 28 november 2014, door Becky Nijman. Bron: Soerens Belang

Gerard Gerritsen vrijwilliger van het jaar in Laag-Soeren

Gerard is een vrijwilliger met uiteenlopende activiteiten. Samen met zijn vrouw Rini kookt hij eenmaal per week samen met bewoners voor een gezellige gezamenlijke maaltijd in de Oude Plataan in Dieren. In Beverode verzorgt hij de kabelkrant voor de bewoners en in Het Gelders hof is hij dienstbaar bij de kerkdiensten met het halen en brengen van mensen naar de kerkzaal v.v. en de verzorging van de koffie na afloop. Voor het Gelders Archief restaureert hij oude films, die hij vervolgens digitaliseert. Ook voor het Soerens Archief voert hij dit soort werkzaamheden uit. Op 3 maart as. komt de politie en de brandweer op zijn initiatief voorlichting geven over preventie op velerlei gebied. Ook op toneel speelt hij zijn rol. Zijn voorkeur ligt bij stukken in het dialect van deze streek. Als Gerard over deze activiteiten vertelt laat hij als vanzelf zijn enthousiasme spreken. Tijdens de bijeenkomsten van de Soos in ’t Sprengenhus in Laag-Soeren toont hij regelmatig films en andere wetenswaardigheden. Op 25 november werd Gerard dit jaar op de Soos totaal verrast toen bestuursleden van Soerens Belang hem de uitslag van de verkiezingen meedeelden. Uit handen van secretaris Ilona Ozinga ontvingen hij en zijn Rini een mooie wisseltrofee, een oorkonde en een plant. In zijn reactie toonde Gerard zich zeer vereerd. Deze onderscheiding is voor hem zeker geen reden een punt zetten achter zijn vrijwilligerscarriere.

 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus