Sprengenhus behouden

Geplaatst op donderdag 18 september 2014, door Rein Aardema. Bron: RegiobodeOnline.nl

In 2009 werd het Sprengenhuus feestelijk geopend. Door een samenwerking van verschillende partijen en vooruitlopend op de geplande nieuwbouw, was het een perfect concept, waar het oude dorpshuis en de basisschool met enige weemoed maar minstens evenveel optimisme voor werden afgebroken.
Tegenstanders en de crisis vertraagden de nieuwbouw, de kinderopvang redde het niet, het leerlingenaantal van de school loopt terug en de verhuur van het gebouw viel tegen. Vijf jaar na de opening van het Sprengenhuus zag de toekomst er weinig rooskleurig uit.
Zàg, want inmiddels is een oplossing gevonden voor de meeste problemen, al mag de verhuur nog wat beter. Doordat de Gazelle Sportclub Dieren (GSCD) dakloos werd vanwege de grote verbouwing van de Dierense fietsenfabriek, zochten met name de biljart- en tafeltennisafdelingen een nieuwe plek.
"Alles kwam uiteindelijk samen", blikt Ton Eikelboom van Stichting Het Sprengenhuus terug. "De gemeente Rheden, pand-eigenaar Sprengeland Wonen, Gazelle en de GSCD hebben allemaal hun bijdrage geleverd en uiteindelijk een constructieve oplossing gevonden, waarmee Het Sprengenhuus weer vijf jaar door kan."
De biljarters (29 leden) krijgen met hun drie wedstrijdbiljarts de ruimte van de kinderopvang en de tafeltennissers (24 leden) maken gebruik van de gymzaal. "Een prima oplossing en mooie locaties", aldus Adri van Silfhout van de GSCD. En zijn medebestuurder Jan Buunk van de tafeltennissers bevestigt dat volmondig, een paar dagen na de eerste clubavond in Soeren.
Toch verhuist niet alles naar Het Sprengenhuus. "De klaverjassers en de gymnastiek hebben gekozen voor het houden van hun activiteiten in De Drieschaar in Dieren", aldus Johan Smeier van de GSCD, waarvan overigens nog geen vijf procent van de leden nog bij Gazelle werkzaam is.
Het wachten is nu op de nieuwbouw. "Ik heb begrepen dat de zestig woningen waar het bouwplan nu nog uit bestaat volgend jaar gebouwd gaan worden", aldus Eikelboom. "Dat is een goede zaak, waar de meeste Soerenaren ook achter staan. Maar zeker voor de school, het verenigingsleven en het voortbestaan van Het Sprengenhuus als centrum voor het dorp, is dat van groot belang."

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus