Protest tegen Nimmer Dor faalt

Geplaatst op donderdag 11 september 2014, door Rein Aardema. Bron: de Gelderlander

Stichting Nimmer Dor Nee is er niet in geslaagd de Raad van State ervan te overtuigen dat de bouw van 60 woningen in Laag-Soeren niet door mag gaan. De stichting maakte met anderen bezwaar tegen het bestemmingsplan, dat de wijk mogelijk moet maken.

Nimmer Dor voerde aan dat de bouw zou leiden tot ongewenste verstening van de 'groene wig' tot aantasting van het landschap. Ook zou het foerageergebied van de in het plangebied levende beschermde steenuil in het gedrang komen.

Broeden
Op de zitting bevestigden deskundigen van Sovon (vogelonderzoek) en Arcadis echter eerder onderzoek, dat stelt dat er voldoende foerageergebied overblijft. Er treedt wel enige verstoring op door de bouw maar die is minimaal. In het broedseizoen wordt het gebruik van zware machines en felle bouwlampen beperkt.

Houtwal
Tegen het argument van verstening spreekt dat de wijk wordt ingepakt in het groen en straks verscholen ligt. Een bestaande houtwal wordt er versterkt en er komen meidoornhagen als afscheiding tussen percelen. Verder konden de bezwaarmakers onvoldoende weerleggen dat elders in het dorp geen ruimte is voor dit aantal woningen.

Zie ook verslag op RhedenNieuws.nl:

http://rheden.nieuws.nl/nieuws/20140912/Reactie-gemeente-Rheden-op-uitspraak-Raad-van-State-over-Nimmer-Dor

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus