Sprengenhus de komende 5 jaar uit de zorgen

Geplaatst op maandag 21 juli 2014, door Rein Aardema. Bron: RegiobodeOnline.nl

Stichting ’t Sprengenhus, Woningstichting Sprengenland Wonen, de biljartafdeling van Gazelle Sport Club Dieren en de gemeente Rheden hebben, na intensief overleg, een gezamenlijke oplossing gevonden voor de financiële tekorten van het Sprengenhus in Laag-Soeren. Hiermee is ’t Sprengenhus de komende vijf jaar uit de zorgen.
De komende vijf jaar maakt de biljartafdeling van de GSCD gebruik van de voormalige kinderdagverblijfruimte. Alle partijen leveren een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken.
Het kulturhus is in 2010 gebouwd met de toezegging van de gemeente om gedurende vijf jaar
garant te staan voor exploitatietekorten. Het beheer is in handen van stichting ‘t Sprengenhus.
De eigenaar is Woningstichting Sprengenland Wonen. De exploitatie van het Sprengenhus was tot nu toe verliesgevend. Bij de bouw van het Sprengenhus werd rekening gehouden met nieuwbouwwijk Nimmerdor. Hierdoor zou de vraag naar maatschappelijke activiteiten groeien. Maar dit project is nog niet gerealiseerd. Daarnaast heeft de financiële crisis in brede zin ook een negatieve invloed gehad.
Stichting ’t Sprengenhus heeft actief gezocht naar het vinden van nieuwe huurders. Dit heeft resultaat gehad: de biljartafdeling van de GSCD (Gazelle Sport Club Dieren) gaat de voormalige kinderdagverblijfruimte huren, met de voorwaarden dat Woningstichting Sprengenland Wonen een aangepast huurtarief in rekening brengt; met de horeca-exploitant is een oplossing gevonden voor het verlies aan barinkomsten en de gemeente, Gazelle, de biljartvereniging en ’t Sprengenhus leveren allemaal een bijdrage om de benodigde verbouw van de voormalige kinderdagverblijfruimte tot de nieuwe biljartruimte mogelijk te maken. Naast de biljartafdeling krijgt ook de tafeltennisafdeling van GSCD een plek in het Sprengenhus.
De gemeente heeft naast de vaste subsidie jaarlijks 20.000 euro bijgedragen om het exploitatietekort van ’t Sprengenhus af te dekken. Per januari 2015 komt deze garantstelling te vervallen. Naast de komst de komst van de GSCD als nieuwe huurder heeft het Sprengenhus ook de kosten weten te verlagen. Zo worden de energiekosten lager door het plaatsen van zonnepanelen. Het verwachte jaarlijkse tekort vanaf 2015 komt zo uit op 5000 euro. De betrokken partijen zoeken gezamenlijk verder naar oplossingen om dit tekort weg te werken. 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus