Bestemmingsplan voor woonwijk Nimmerdor goed bevonden

Geplaatst op vrijdag 9 mei 2014, door Rein Aardema. Bron: RhedenNieuws.nl

Bestemmingsplan voor woonwijk Nimmerdor goed bevonden

Stichting Nimmerdor Nee en enkele andere belanghebbenden hebben de Raad van State verzocht het bestemmingsplan Nimmerdor te schorsen en te vernietigen. Aan de orde was de vraag of vooruitlopend op de bodemprocedure de inwerkingtreding van het bestemmingsplan voor woonwijk Nimmerdor moest worden geschorst.
Om dit te beoordelen of hiervoor aanleiding bestaat moet de rechter onderzoeken of er sprake is van een spoedeisend belang hiertoe, de Raad van State heeft nu geoordeeld dat hiervan geen sprake is.

Met deze uitspraak is de gemeente in het gelijkgesteld als het gaat om het ontbreken van de noodzaak tot schorsing van het bestemmingsplan. Dit betekent concreet dat het bestemmingsplan in werking is getreden.

De behandeling van het beroep (bodemprocedure) moet door de Raad van State nog definitief worden geagendeerd. Wij verwachten dat de behandeling voor de zomer zal plaatsvinden. Dan wordt duidelijk of het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus