De school blijft altijd open als het aan ons ligt

Geplaatst op vrijdag 28 februari 2014, door Machiel Wetselaar

Dit bevestigde Hannelore Bruggeman, directeur Scholengroep Veluwezoom, vanmorgen in een gesprek dat ouders vandaag hadden met haar en directeur Peter de Bruin en stafmedewerker Mathijs van Dijk.

De ouders hebben een positief gevoel overgehouden aan dit gesprek. Hun vertrouwen in directie/bestuur is sterk toegenomen. Na dit statement is er nagedacht over de vraag hoe de kwaliteit van onderwijs(omgeving) kan worden geborgd. De belangrijkste punten:
- alleen mogelijk in nauwe samenwerking met vestiging Dieren
- starten met het onderwijsconcept TOM  in september 2014
- onderzoeken continurooster en flexibele vakantie (Eerbeek ligt in een andere vakantieregio) voor later
- voor de langere termijn: onderzoeken concept Sterrenschool

Woensdag 12 maart 2014 is er om 20 uur een bijpraatouderavond op 't Schaddeveld Laag-Soeren in 't Sprengenhus.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus