Ontheffing voor bouw wijk Nimmer Dor verleend

Geplaatst op donderdag 6 februari 2014, door Rein Aardema. Bron: RhedenNieuws.nl

Ontheffing  voor bouw wijk Nimmer Dor verleend

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een ontheffing verleend van artikel 11 van de Flora- en faunawet voor het project woonwijk Nimmer Dor. De ontheffing gaat over de in het gebied aanwezige steenuil.
De staatssecretaris verwacht dat er door het realiseren van de woonwijk geen ‘permanent negatieve effecten optreden ten aanzien van de aanwezige populatie van de steenuil’. ‘De gunstige staat van instandhouding van de steenuil komt niet in gevaar’, luidt de tekst in de ontheffing.

Wethouder König is blij met het nieuws: “Het verkrijgen van deze ontheffing betekent weer een stap vooruit op weg naar realisatie van de woonwijk. Een ontheffing is noodzakelijk om te kunnen bouwen. We zijn blij dat de staatssecretaris met ons van mening is dat we er alles aan gedaan hebben om hebben schade voor de steenuil te voorkomen. De beoogde inrichting van het plangebied en de fasering van de realisatie van de woonwijk zijn hierbij essentieel.”

Zie voor meer informatie link RhedenNieuws.nl.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus