Nimmer Dor in Laag-Soeren krijgt steun van raad

Geplaatst op woensdag 18 december 2013, door Rein Aardema. Bron: de Gelderlander

De gemeenteraad van Rheden heeft dinsdagavond in grote meerderheid ja gezegd tegen het bestemmingsplan dat de bouw van de wijk Nimmer Dor in Laag-Soeren mogelijk moet maken.

De 2 leden van de fractie van de SP stemden tegen. Ook GroenLinksfractielid Pieter Groenewoud kon niet instemmen met het voorstel. De SP is tegen bouwen in de groene wig en betwijfelt of er behoefte is aan de woningen. Ook vreest de partij dat het te dure woningen worden.

Steenuil
Groenewouds tegenstem heeft te maken met de steenuil. Hij is van oordeel dat er met de huidige stand van zaken niet gebouwd mag worden in het gebied, aangezien het het foerageergebied betreft van de (beschermde) steenuil.

Verzet gaat door
Groenewoud sloot niet uit dat de raad later moet erkennen dat het bestemmingsplan niet vastgesteld had mogen worden. Bob Bouhuijs van Nimmer Dor Nee liet al weten door te gaan met juridische procedures tegen de plannen.

Zie ook uitgebreid verslag in Rheden Nieuws

http://rheden.nieuws.nl/politiek/20131220/Rhedense-raad-stemt-gedwee-in-met-Nimmer-Dor

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus