Merendeel reacties op Nimmer Dor positief

Geplaatst op dinsdag 8 oktober 2013, door Rein Aardema. Bron: www.degelderlander.nl

Het merendeel van de zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan Laag-Soeren Oost is volgens de gemeente Rheden als 'positief' te bestempelen. Niet meer dan 5 van de 19 ingediende zienswijzen zijn afwijzend over het plan, waaronder ook toekomstige woningbouw op het terrein Nimmer Dor valt.

Steenuil
De bezwaarmakers betwijfelen of er behoefte is aan extra woningen in Laag-Soeren. Ook zijn er zijn zorgen over de steenuil in het gebied. Het merendeel van de indieners is positief. Volgens de gemeente is er waardering voor het feit dat er na jarenlange procedures wordt doorgepakt en er duidelijkheid komt over de woningbouw. Ook geven indieners aan dat woningbouw gunstig kan zijn voor de leefbaarheid in het dorp. De gemeenteraad behandelt het bestemmingsplan in december.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus