Burgerparticipatie bij reconstructie Harderwijkerweg

Geplaatst op donderdag 10 mei 2012, door Machiel Wetselaar

Het is de eerste keer dat de gemeente Rheden haar nieuwe beleid van burgerparticipatie bij herinrichting van de openbare ruimte toepast. Eind maart 2012 heeft de gemeenteraad bepaald dat de gemeente Rheden bij dit soort projecdten moet streven naar cocreatie tussen ambtenaren en burgers. Een hoog ambitieniveau. Laag-Soeren heeft de primeur.

Na de zomer gaat de Harderwijkerweg tussen Laag-Soeren en Dieren op de schop. De belangrijkste aanleiding is de slechte staat van de (fundering van de) weg. En nu de boel toch open gaat, worden ook andere dingen aangepakt zoals verlichting, faunatunnels, bomenkap en veiligheid. 

Tijdens de informatiebijeenkomst werd goed duidelijk dat er verschillende belangen waren. De één wil een smalle weg om het onaantrekkelijk te maken voor vrachtwagens. De ander wil een brede weg om goed te kunnen passeren met landbouwvoertuigen. 

Op een lange kaart van het hele traject konden bewoners al hun ideeen optekenen. Een onafhankelijke, animerende, bijna vliegende gespreksleider stimuleerde bewoners om al hun ideeën en zorgen te uiten. De kundige projectleider werd het hemd van het lijf gevraagd.

Aan het eind is een werkgroep samengesteld. Voor de zomervakantie worden de eerste resultaten getoond aan de bewoners en andere belangstellenden. 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus