Groot onderhoud weg naar Dieren

Geplaatst op zaterdag 21 april 2012, door Machiel Wetselaar

Groot onderhoud weg naar Dieren

Na de zomer gaat  de Harderwijkerweg richting Dieren op de schop. De gemeente laat het wegdek vervangen en er worden maatregelen getroffen voor de verkeersveiligheid. De Harderwijkerweg vanaf Laag Soeren tot aan de rotonde in Dieren gaat constructief worden verbeterd. In elk geval vervangen wegdek en mogelijk aanpassen openbare verlichting, faunavoorzieningen, het kappen van bomen (vitaliteit), komgrens verplaatsing Laag Soeren,  invoeren 60 km zone etc. Ook de aanleg van twee faunatunnels met subsidie van de provincie zijn een onderwerp

De gemeente Rheden nodigt bewoners uit voor een informatieavond op woensdag 9 mei 2012 De Harmonie. De avond is uit drie delen opgebouwd:

  1. De gemeente licht toe wat er speelt op genoemd traject van de Harderwijkerweg, de ideeën die er liggen, maar ook wat vastligt en wat nog niet
  2. Bewoners wordt gevraagd naar hun ideeën en wensen, en hoe zij de weg en de nabije omgeving ervaren
  3. Toelichting op het vervolgtraject

De gemeente wil een werkgroep samenstellen. In die werkgroep zijn bij voorkeur belangenclubs, individuele bewoners en ondernemers vertegenwoordigd. De werkgroep werkt samen met de gemeente het plan gedetailleerd uit. Daarna volgt weer een brede terugkoppeling. Het project moet vanaf  1 september kunnen worden uitgevoerd.

Aanmelden voor 9 mei kan bij de projectleider Niels Sies 026 – 4976 906 of n.sies@rheden.nl
 

 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus