Steenuilen bij "Nimmer Dor" hebben voldoende ruimte

Geplaatst op vrijdag 26 april 2013, door Rein Aardema. Bron: Rheden Nieuws.nl

Er is voldoende foerageergebied voor de steenuilen beschikbaar rond Nimmer Dor. Van overtreding van de regels van de Flora- en faunawet is geen sprake, en het ploegen van het Nimmer Dor terrein is toegestaan. Dat is de strekking van een uitspraak die het Ministerie van Economische Zaken deze week deed.

Volgens stichting IVN levert ploegen een overtreding op van de Flora- en faunawet. IVN legde om die reden een verzoek neer bij het Ministerie van Economische Zaken om hierop te handhaven.

De gemeente is verheugd dat het Ministerie van mening is dat ploegen geen overtreding oplevert. Het regelmatig ploegen en frezen van het terrein wordt de komende tijd hervat.

Voorkomen dat beschermde diersoorten zich vestigen

De gemeente Rheden is van plan samen met ontwikkelaar Reinbouw maximaal 60 woningen te realiseren op Nimmer Dor. Rond de bouwlocatie leven steenuilen. In 2010 werd vastgesteld dat één van de drie paren steenuilen is vertrokken. Sindsdien werd het te bebouwen gebied regelmatig geploegd. Dit gebeurt om te voorkomen dat zich beschermde diersoorten vestigen die de bouw van woningen mogelijk kunnen belemmeren.Volgens stichting IVN levert ploegen een overtreding op van de Flora- en faunawet. IVN legde om die reden een verzoek neer bij het Ministerie van Economische Zaken om hierop te handhaven.

De gemeente is verheugd dat het Ministerie van mening is dat ploegen geen overtreding oplevert. Het regelmatig ploegen en frezen van het terrein wordt de komende tijd hervat.

Voorkomen dat beschermde diersoorten zich vestigen

De gemeente Rheden is van plan samen met ontwikkelaar Reinbouw maximaal 60 woningen te realiseren op Nimmer Dor. Rond de bouwlocatie leven steenuilen. In 2010 werd vastgesteld dat één van de drie paren steenuilen is vertrokken. Sindsdien werd het te bebouwen gebied regelmatig geploegd. Dit gebeurt om te voorkomen dat zich beschermde diersoorten vestigen die de bouw van woningen mogelijk kunnen belemmeren.

Plan voor steenuilen in de maak

Wethouder Ron König benadrukt het gedeelde belang van IVN en gemeente:”We zijn en blijven in overleg met IVN over een plan om het leefgebied van de steenuil in Laag-Soeren te verbeteren. Los van deze uitspraak van het ministerie is het natuurlijk ook in ons belang een goede oplossing te vinden hiervoor. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat we er samen uitkomen.”

De gemeente werkt aan het bestemmingsplan voor de bouwlocatie Nimmer Dor. Het bestemmingsplan ligt volgens planning rond augustus 2013 ter inzage.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus