Vogels het hele jaar voeren is belangrijk

Geplaatst op maandag 1 april 2013, door Rein Aardema. Bron: Regiobode Online

,,Met het bijvoeren van vogels het hele jaar door, vergroot u de vitaliteit van de vogels. Meer vogels gaan broeden en er gaan meer jonge vogels het nest verlaten”, legt Wim de Vries van Tuincentrum Laag-Soeren uit. ,,Vogels geven leven in de tuin en alleen daarom verdienden ze al een steuntje in de rug van ons.”
Vele jaren lang is men er vanuit gegaan dat het bijvoeren van vogels in de lente en zomer niet goed was voor vogels en dat jonge vogels zelfs konden stikken in pinda’s, die zij door hun ouders gevoerd kregen. Recente onderzoeken hebben echter aangetoond dat het bijvoeren van vogels in het voorjaar en zomer in tuinen meer voordelen heeft dan nadelen.
Voor zaadetende vogels, zoals huismussen, vinken, groenlingen en putters geldt dat de meeste individuen in het voorjaar dood gaan, door een te kort aan zaden. Deze zaden die in de herfst zijn geproduceerd zijn in de loop van de winter opgegeten of verloren gegaan. Voor het broedseizoen kunnen deze vogels te weinig voedsel vinden om genoeg aan te sterken om met succes één of meer broedsels groot te brengen.
Insectenetende vogels krijgen het – zeker in dit extreem koude voorjaar - ook steeds moeilijker om een legsel uit te broeden en hun jongen groot te brengen. Volwassen vogels zullen altijd proberen hun jongen insecten of spinnen te geven. Wanneer er een voedselgebrek is, worden alle insecten aan de jongen gevoerd en gaan de ouders zelf over op ander voedsel. Pas als ook de jongen niet genoeg insecten meer kunnen krijgen, voeren de ouders hun jongen met zaden en ander voer dat wij aanbieden. Wordt er niet bijgevoerd dan is de kans erg klein dat de jongen uitvliegen. Door bij te voeren wordt deze kans vergroot.
,,Bijvoeren heeft dus beslist zin en is niet nadelig voor de vogelstand of de weerbaarheid daarvan”, aldus De Vries. In zijn tuincentrum aan de Eerbeekseweg in Laag-Soeren is dan ook alles te vinden om de tuinvogels een steuntje in de rug te geven: zaden, noten, voederplanken, nestkastjes, vogelhuisjes en planten waarin vogels zich thuisvoelen.
Ook pinda’s voeren is niet slecht voor jonge vogels. ,,Tegenwoordig zijn speciale pindasilo’s op de markt, waaruit vogels alleen kleine stukjes pinda’s kunnen peuteren. Dit verkleint de kans op verstikking en de pinda’s worden beter verteerd”, aldus De Vries.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus