Basisschool Laag-Soeren heeft meer dan 100 kinderen

Geplaatst op zaterdag 23 februari 2013, door Machiel Wetselaar

Basisschool Laag-Soeren heeft meer dan 100 kinderen

De Onderwijsraad heeft de regering aanbevolen om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Onze basisschool 't Schaddeveld in Laag-Soeren heeft momenteel 55 kinderen, maar is niet in gevaar doordat zij administratief gezien een nevenvestiging is van 't Schaddeveld in Dieren. Peter de Bruijn, directeur van 't Schaddeveld, heeft alle ouders hierover met een brief geinformeerd. Peter onderkent dat de kosten van 't Schaddeveld in totaal hoger zijn dan een basisschool met 1 lokatie.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus