Alle resultaten van de dorpsschouw zijn te volgen op de website van Soerens Belang

Geplaatst op donderdag 30 januari 2020, door Rein Aardema. Bron: Rheden Nieuws.nl

Woensdag 29 januari werd een werkdocument met verbeterpunten na een dorpsschouw van 30 november 2019 aangeboden aan wethouder Marc Budel in ’t Sprengenhus aan de Harderwijkerweg in Laag Soeren.

Om 14.30 uur werd iedereen welkom geheten door de voorzitter Egbert Timmer van Soeren’s Belang. 30 november werd een dorpsschouw gehouden waaraan zo’n 27 bewoners aan deelnamen. Dit werd georganiseerd door een commissie met daarin Willem Dullemond, Ton Eikelboom, John Reus, Wim Klein Gotink, en Aart Hans v Breda waarbij ook dorpswethouder Marc Budel en Freddy van Lee dorpsgastheer van de gemeente Rheden aanwezig waren. Hierbij werden de knelpunten, ideeën, initiatieven op- & aanmerkingen genoteerd geïnventariseerd, deze zijn uitgewerkt in een werkdocument Dorpsschouw Laag-Soeren.

De voorzitter overhandigde dit werkdocument aan de wethouder, deze beloofde er mee aan de slag te gaan. ,,Niet alles zal gelijk opgelost kunnen worden maar ik ga er voor zorgen dat het bij de goede organisaties terecht komt”. Freddy van Lee ging direct in overleg met enkele leden om afspraken te maken over het groen in Laag Soeren. Een verkeersdeskundige zal een afspraak maken om verkeerssituaties en overbodige of verkeerd geplaatste borden te veranderen of weg te halen. Jan Kip van de gemeente Rheden zal contact opnemen voor een natuurlijke speelplaats met bewoners aldaar.

Soerens Belang zal de resultaten op hun website gaan bij houden en afvinken wat gedaan is zodat voor iedereen dit zichtbaar zal zijn.

Kijk voor meer informatie ook op: http://www.soerensbelang.nl/nieuws en voor opmerkingen kunt u terecht bij Info@soerensbelang.nl.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus