Gevarieerde najaarsvergadering Soerens Belang. Mart van Tol Vrijwilliger van het Jaar

Geplaatst op vrijdag 22 november 2019, door Rein Aardema

Gevarieerde najaarsvergadering Soerens Belang. Mart van Tol Vrijwilliger van het Jaar

Op maandagavond 18 november hield Soerens Belang haar najaarsvergadering in de zaal van De Harmonie in Laag-Soeren. Bij de opening stond voorzitter Egbert Timmer stil bij het overlijden van Marinus van Eijbergen, erelid van de vereniging, voor wie een minuut stilte in acht werd genomen. 

Marinus heeft vele verdiensten voor Soerens Belang en Laag-Soeren.

Vervolgens was het woord aan gastspreker wethouder Klomberg, die samen met Danielle Hunsink zijn visie gaf op duurzaamheid en de opgave waarvoor de gemeente Rheden zich in dit verband geplaatst ziet. Veel is nodig om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Niet alleen opwekking van groene energie maar ook besparing van energie moeten bijdragen aan het voldoen aan de normen. Vragen uit de zaal zorgden voor het ontstaan van een uitwisseling van gedachten over de materie.

Na de pauze was het de beurt aan de diverse commissies om de vergadering op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken. Daarbij kwamen het verkeer, de ontwikkelingen rond een nieuwe website voor Laag-Soeren, de omgevingsvisie buitengebied van de gemeente Rheden met daarbij het paspoort buitengebied Laag-Soeren aan de orde.

Ook voor dorpsgerichte zaken als EHBO, AED, verkeersregelaars en de app Veilig Soeren werd een lans gebroken. Nieuws was de aankondiging van een dorpsschouw op zaterdag 30 november a.s., waarbij de inwoners werden opgeroepen hun aanmerkingen op Laag-Soeren aan de rondwandelende delegatie kenbaar te maken.

Tijdens de jaarlijkse verkiezing werd Mart van Tol gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2019 vanwege zijn veelzijdige inzet voor Laag-Soeren. Gedurende de avond was zoveel besproken dat er niets voor de rondvraag resteerde. Voorzitter Egbert Timmer deed nog een oproep aan mensen met belangstelling voor het bestuur van Soerens Belang zich te melden en sloot de avond tevreden af.  

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus