Muziektent wordt mogelijk speelruine

Geplaatst op dinsdag 20 november 2012


Tijdens de jaarlijkse openbare najaarsvergadering van Soerens Belang op maandag 19 november 2012 hebben de aanwezigen hun voorkeur uitgesproken om van de muziektent een 'speelruine' te laten maken. Er waren door een architectenbureau acht alternatieven voor de bestaande muziektent geschetst. Aanleiding is dat onderhoud van de bestaande muziektent met het zeildoeken dak (dat nu kapot is) veel geld kost. Te veel... Het bestuur van Soerens Belang gaat met deze voorkeur onderzoeken hoe dit ontwerp kan worden gerealiseerd.

Verder zijn de aanwezigen geinformeerd over de activiteiten van het bestuur en de werkgroepen. In de afgelopen periode werd structureel overleg gevoerd met de wethouder kleine kernen en de woningcorporatie Sprengenland maar  er was ook - al dan niet via haar commissies -  aandacht voor de plannen rond Nimmerdor, de aanpassing van de Harderwijkerweg tussen Dieren en Laag-Soeren, de burgerparticipatie via het platform BORD, het project Soeren Samen, de nieuwe wandelroute rond het dorp en niet in de laatste plaats het voortbestaan van de muziektent.
Ten aanzien van dit laatste project is het vermeldingwaardig dat Soerens Belang in dit traject middels een gewonnen “vriendendienst” wordt bijgestaan en geadviseerd door Pouderoyen Compagnons uit Nijmegen, waardoor frisse en nieuwe ideeën omtrent de bruikbaarheid en functionaliteit van dit object een nieuwe dimensie hebben gekregen.
Verder is er door de gemeente Rheden budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van een dorpsplan. Dit plan met visie moet er voor zorgen dat het goede wat ons dorp bezit in de toekomst behouden blijft en dat de wensen over verbeteringen en aanpassingen voor de toekomst worden vastgelegd zodat er structureel gewerkt kan blijven worden een de optimale leefbaarheid in Laag-Soeren.
 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus