Inloopavond 28-10 gebiedspaspoort beschermd gezicht

Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2019, door Rein Aardema. Bron: Soerens Belang

Op maandagavond 28 oktober organiseert de gemeente een inloopavond in de Harmonie in Laag-Soeren. De avond duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens deze avond laat de gemeente de hoofdlijnen zien van het concept-gebiedspaspoort dat voor het beschermde gezicht Laag-Soeren is gemaakt. Er is geen centrale presentatie.
 

Wat is het gebiedspaspoort?
Het buitengebied van Laag-Soeren (niet het dorp) is in 2013 door het rijk aangewezen als een beschermd gezicht (https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Beschermde_Gezichten/BG234/). Dat betekent dat de gemeente de verplichting heeft om de cultuurhistorische waarden van dit gebied in stand te houden. Tegelijkertijd moet het gebied natuurlijk niet ‘op slot’ zitten. Daarom heeft de gemeente begin dit jaar tijdens een druk bezochte informatieavond aangekondigd om samen met de inwoners een ruimtelijk kwaliteitskader (een gebiedspaspoort) te maken voor het gebied. Zo’n 30 inwoners hebben zich hiervoor gemeld. Zij hebben in mei een paar keer met elkaar en de gemeente onder leiding van Bureau SteenhuisMeurs gesproken over de waarden, opgaven en ambities voor het gebied. Onderdeel van het paspoort is bijvoorbeeld het beleid voor zonnepanelen in het gebied. Ten slotte: het paspoort is volgend op de Omgevingsvisie Buitengebied waarover de gemeenteraad op 29 oktober een besluit neemt en voorbereidend voor het Omgevingsplan.

Vervolg
Op 30 oktober wordt het concept-paspoort op de website van de gemeente gezet. Tot en met 17 november kunnen reacties worden gestuurd naar erfgoed@rheden.nl of via één van de kaarten die op 28 oktober tijdens de inloopavond klaar liggen. Indien nodig wordt het concept aan de hand van de reacties aangepast. Daarna wordt het voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Nadat het college een besluit heeft genomen wordt het paspoort vrijgegeven voor inspraak.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus