Laag-Soeren in ,Zomer in Gelderland’.

Geplaatst op maandag 12 augustus 2019, door Rein Aardema. Bron: Mart van Tol

Dit jaar strijdt Laag-Soeren mee in het tv programma ,Zomer in Gelderland’ van TV Gelderland.om tot mooiste dorp van Gelderland te worden gekroond.

Dat Laag-Soeren dat in vele opzichten is weten wij natuurlijk al heel lang.

De buitenwereld is daarvan niet altijd op de hoogte. Laag-Soeren is de laatste van 20 dorpen die dit jaar meedoen, op vrijdag 30 augustus. Op werkdagen is dan de live-uitzending om 18.20 uur.

’s Morgens krijgt men een opdracht in de uitzending van radio Gelderland om iets uit te beelden m.b.t. het betreffende dorp. Enkele andere onderdelen zijn wel bekend. Zo moeten er om 17.00 uur meer dan 300 mensen op het plein rond de muziektent zijn om 250 euro te verdienen. Dan moet het dorp zich presenteren in een parade.

De uitvoering van de radio-opdracht is het 3e onderdeel. Tenslotte moet er volgens voorschrift maximaal 1000 kg op een weegschaal komen met een in de uitzending bekend gemaakt aantal personen met diverse kenmerken. Hier wordt gespeeld om de Oranjevereniging mede in staat te stellen een leuk feestje te organiseren t.g.v. 75 jaar bevrijding.  In ons dorp zijn de voorbereidingen in volle gang.

Er is een Team van 10 geformeerd dat alles in goede banen moet leiden. Veel lokale ondernemers hebben hun steun toegezegd om met geld en goed e.e.a. mogelijk te maken en uit te voeren. Uw steun wordt ook gevraagd.

Wilt U helpen op de dag: meldt U aan bij het team van 10. Steun Laag-Soeren door op 30 augustus om 17.00 uur aanwezig te zijn bij de muziektent. De laatste ontwikkelingen kunt u volgen via de website  www.zomerinlaagsoeren.nl  Daar vindt u alle verdere info. U komt toch ook?

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus