Het gebouw

Het kerkje werd ontworpen door G..Feenstra  architect BNA te Arnhem. Hij werkte onder invloed van de Delftse School en gaf het kerkje een Skandinavische indruk door de toepassing van veel blank houtwerk in het interieur. Het werd gebouwd door aannemer H.Plant te Laag-Soeren, die ook het timmerwerk verzorgde. De basis vorm is een grote A, te zien op de foto`s van het interieur.

De hoogte van het gebouw is 9.60 m. Het  hoogste punt van de spits is 16.10 m. De afmetingen van het grondpatroon bedragen 7x14.00 m. De kosten van het bouwen, de inrichting en de architectkosten bedroegen f.7.619,95. Het metselwerk werd verricht door H.Gieteling uit Leuvenheim. Het schilder en glaswerk werd door  Fa. Anderson uitgevoerd en het ijzerwerk door smederij A.Blankenspoor, beiden uit Laag-Soeren.

Voor het metselwerk zijn “Vecht”formaat stenen gebruikt en in kettingverband gemetseld. Kleur van de stenen z.g. “Appelbloesem “ de favoriete kleur van architect G. Feenstra.Men heeft in het metselwerk diep terug liggende voegen toegepast. Toren en bol staan op een hoekijzer constructie. Het rechthoekige torengedeelte is bekleed met redceder hout . De roodkoperen bol is in segmenten in de vorm  bananenschillen  uitgeklopt in een houten mal en daarna op een houten binnenwerk met felsnaden samengebouwd. 

Het uurwerk is in 1935 gebouwd door Uurwerkfabriek  Jos van de Kerkhof uit Aarle-Rixle in N. Brabant. Het is een slingeruurwerk. Het heeft twee gewichten, één voor het uurwerk en één voor het slagwerk. Beide worden twee maal per 24 uur elektrisch opgewonden. Het starten en stoppen daarvan geschied d.m.v. een ingenieus hefboomstelsel. Met stangen en conische tandwielen worden de wijzers in de toren aangedreven. De binnenzijde van het gebouw bestaat uit de kerkzaal, een consistoriekamer en een hal met een toilet en een trap naar het balkon. Op het balkon zijn ook zitplaatsen en tevens is daar een elektronisch Johannesorgel geplaatst. Ook het uurwerk staat daar opgesteld. Tot 1978 was er in de zaal aan iedere zijkant een gangpad en brede banken in het midden Deze opstelling is in 1978 gewijzigd in een middenpad en voorin twee rijen stoelen.

Het aantal zitplaatsen in de zaal was ca.100. I.v.m. de gebruikersvergunning is dat voor de zaal momenteel 86 zitplaatsen op een vloeroppervlak van  96 m2. De banken, kansel en tafel zijn gemaakt van  Amerikaans grenenhout. De wandbetimmeringen en de betimmering van het binnendakbeschot zijn van vuren schrootjes. De raampartijen zijn van eikenhout. Tijdens de Oorlogswinter werd de kerk door soldaten en  ook door evacués gebruikt. Veel dakpannen en het grote raam aan de zuidzijde werden vernield door een dichtbij gevallen en ontplofte V-1.

In 2000 is het raam aan de zuidkant vernieuwd, wederom van eikenhout en in de oorspronkelijke vormen. Het benodigde geld voor dit onderhoud werden bijeen gebracht door het houden van o.a. een kerkenmarkt, inzamelingsacties onder de Soerense bevolking en subsidies van Gemeente en Provincie Gelderland. Over enkele jaren zal het raam aan de noordkant aan vervanging toe zijn.

De verwarming bestond tot 1962 uit een kolengestookte potkachel welke in dat jaar werd vervangen door een olie gestookte heteluchtkachel. In 1971 werd deze opgevolgd door een hetelucht gaskachel en sinds 2005  verzorgd een hoogrendement hetelucht kachel de verwarming van de kerk.

Het drieluik met de tekst: ” Bij U is de bron des levens” legt via het water de verbinding tussen de kerk van Spankeren en de kerk van Laag-Soeren. In het midden van de  voorstelling stroomt het water als de bronnen ( sprengen ) in Laag-Soeren.                                                                     
Een echte naam heeft het kerkje nooit gekregen. In de folder waarmede men in 1932 probeerde landelijk geld in te zamelen wordt de naam Heidekapel gebruikt. Waarschijnlijk, omdat de gronden ten oosten van het kerkje destijds Leuvenheimse hei werden genoemd en vroeger met heide bedekt waren. Gebruikelijk was de naam Ned. Hervormde Kerk en in Laag-Soeren spreekt men gewoon  van
De Kerk of het kerkje.


De inwijdingsdienst van de kerk vond plaats op zondag 6 oktober 1935.
 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus