Demo Mijn Huis Mijn Toekomst

Datum: donderdag 24 januari 2013 - donderdag 24 januari 2013. Locatie: 't Sprengenhus

Het is fantastisch wonen in Laag-Soeren en de meesten van ons willen hier zo lang mogelijk blijven wonen.

Maar hoe ouder je wordt, des te vaker je tegen dingen aanloopt die je doen beseffen dat je huis en de directe omgeving wel wat aanpassingen zou kunnen gebruiken. Zoals het verlagen van drempels of het plaatsen van een tweede trapleuning. De gemeente onderkent en stimuleert deze behoefte en wil naast het tijdig aanpassen van de woning ook de mogelijkheden van thuistechnologie (domotica) onder de aandacht brengen van Soerenaars. Denk hierbij aan videodeurintercom, automatische verlichting/deuropener/gordijnen, deurbel met lichtflits en volumeversterking of personenalarmering.

Alle mensen van 50 jaar en ouder worden per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 24 januari. Tijdens deze bijeenkomst staan demopanelen met voorbeelden van techniek. Verder worden bezoekers geinformeerd over de digitale toest geldersehuistest.nl. Tevens kunnen zij een huisbezoek aanvragen van een vrijwillige adviseur. Tenslotte wordt informatie verschaft over de stimuleringsbijdrage die de gemeente ter beschikking stelt.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus