Soerens Belang

Datum: maandag 18 november 2019 - maandag 18 november 2019. Locatie: De Harmonie

Soerens Belang

Het bestuur van de vereniging Soeren's Belang nodigt u uit voor de Najaarsvergadering.
Op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in de De Harmonie te Laag-Soeren.
Inloop vanaf 19.30 uur.
Deze najaarsvergadering is bij gelegenheid opengesteld voor alle dorpsbewoners.

Agenda

•             Opening
•             Notulen 12 nov 2018 *
•             Mededelingen
Pauze
•             Commissies – stand van zaken
•             Initiatieven in het dorp
•             Verkiezing vrijwilliger v/h jaar 2019
•             Rondvraag
•             Sluiting

Graag tot 18 november aanstaande.

Het bestuur van Soeren’s Belang,
Egbert Timmer, Bernard van Eijbergen, Britt Willems

--------------------------------------------
*De notulen vindt u vanaf 11 november 2019 op de website www.soerensbelang.nl
Voor een papieren exemplaar kunt u contact opnemen met het bestuur.

N.B. Van een groot aantal leden hebben wij geen (actueel) e-mail adres.
Geef s.v.p. tijdig uw (gewijzigde) e-mailadres door.

 

Verkiezing Soerense Vrijwilliger 2019
 

Sinds 2014 wordt een Soerenaar of een groep vrijwilligers in Laag-Soeren die zich op bijzondere wijze inzet(ten) voor ons dorp tot vrijwilliger(s) van het jaar gekozen.

Voor de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar kunnen nominaties met motivatie worden ingediend via info@soerensbelang.nl of schriftelijk bij het bestuur. Schriftelijk is mogelijk tot de pauze in de najaarsvergadering. Er wordt schriftelijk gestemd.
De Soerense vrijwilliger wordt door Soeren’s Belang voorgedragen voor de Vrijwilligersprijs van de gemeente Rheden i.s.m. Radar Uitvoering Oost.

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus