Oudheidkundige Kring

Datum: vrijdag 15 november 2019 - zondag 17 november 2019. Locatie: Sprengenhus

Oudheidkundige Kring

De Oudheidkundige Kring ook in Laag Soeren
 

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal viert in 2019 haar 65-jarig jubileum met een achttal tentoonstellingen in de acht dorpen van het werkgebied van de Kring.

Reden voor beide organisaties om gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan hun jubileum en zijn verheugd dat de burgemeester van Rheden, de heer Carol van Eert, bereid is gevonden de officiële opening van de tentoonstelling te verrichten. De tentoonstelling met als thema “Een wandeling door De Steeg rond 1900” is naast de vrijdagavond ook te bezichtigen op zaterdagmiddag 13 april en zondagmiddag 14 april van 13.30 uur tot 16.30 uur. Tevens is er zondagmiddag vanaf 13.00 uur een dorpswandeling en om 15.00 uur een lezing van Walter de Wit met als titel “De Steeg van toen”.

Het gehele jaarprogramma heeft als thema gekregen ‘ONDERWEG; langs wegen en paden in Ambt en Heerlijkheid’ Het woord ‘Ambt’ verwijst naar de oude naam van de gemeente Rheden, het Schoutambt Rheden, en het woord ‘Heerlijkheid’ verwijst naar de oude naam van de gemeente Rozendaal, de ‘Heerlijkheid Rozendaal’. De weekenden starten bijna allemaal vrijdagavond vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur en gaan door op zaterdagmiddag en zondagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

lOudheidkundige kring / Activiteiten / Kringactiviteit / Laatste jubileumweekend in Laag-Soeren

Laatste jubileumweekend in Laag-Soeren
De slotmanifestatie van dit jubileumjaar van de Oudheidkundige Kring vindt plaats op 15, 16 en 17 november 2019 in Laag-Soeren. Locatie is ’t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25-a.

Er worden twee tentoonstellingen gepresenteerd, te weten:
‘Onderwijs in Laag-Soeren, de Jan Ligthartschool’.
En ter afsluiting van het jubileumjaar een verzameltentoonstelling met als thema:
‘De acht dorpen van Rheden en Rozendaal’.


Daarnaast wordt de sinds mei 2018 in gebruik genomen archiefruimte van de Oudheidkundige Kring voor bezichtiging opengesteld. Eveneens is dan het archief van Laag-Soeren open. Beide archieven zijn op de eerste verdieping gelegen en zijn met de trap of met de lift toegankelijk.

Programma (voorlopig):


Vrijdagavond 15 november:


Inloop in de foyer vanaf 19.00 uur met koffie of thee.
19.30 uur  •  Opening met een woord van welkom en een kort overzicht van het jubileumjaar door de voorzitter van de Kring, de heer Jan Jansen.
19.50 uur  •  Lezing ‘Laag-Soeren het eerste kuuroord van Nederland’ door de heer Rein Aardema.
Aansluitend worden de tentoonstellingen officieel geopend door de wethouder(s).


Zaterdagmiddag 16 november:


13.00–17.00 uur  •  Expositie. Tijdens de expositie wordt informatie verstrekt over de acht dorpen en over het archief van de Kring. Daarnaast wordt een film vertoond over Laag-Soeren en Spankeren in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
15.00 uur  •  Laag-Soeren (informatie over een lezing en/of film volgt)


Zondagmiddag 17 november:


13.00–17.00 uur  •  Expositie. Tijdens de expositie wordt informatie verstrekt over de acht dorpen en over het archief van de Kring.
13.00 uur  •  Dorpswandeling met als gids Joram van Breda. Start vanaf ’t Sprengenhus. Deelname gratis voor leden, niet-leden € 2,50.

 

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.oudheidkundigekring.nl

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus