Soerens Belang

Datum: maandag 15 april 2019 - maandag 15 april 2019. Locatie: Sprengenhus

Soerens Belang

Het bestuur van Soerens Belang deelt hierbij mede dat de Algemene Ledenvergadering dit jaar wordt gehouden op maandag 15 april 2018 om 20.00 uur in ’t Sprengenhus.

Uitnodiging, agenda en financieel verslag ontvangen de leden per mail of per brief. Het jaarverslag verschijnt tijdig op deze site. 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus