ALV Soerens Belang

Datum: maandag 10 april 2017 - maandag 10 april 2017. Locatie: 't Sprengenhus

ALV Soerens Belang

UITNODIGING

Het bestuur van de vereniging Soerens Belang nodigt u uit voor
haar Algemene Ledenvergadering op

maandag 10 APRIL 2017 om 19.30 uur
in ‘t Sprengenhus te Laag-Soeren

Inloop in ’t Sprengenhus vanaf 19.00 uur

 

De algemene ledenvergadering is bij deze gelegenheid opengesteld voor alle dorpsbewoners.

Op de hoogte blijven van wat er zoal speelt in Laag-Soeren? Lid worden is mogelijk voor aanvang van de vergadering of via www.soerensbelang.nl..

Agenda

 1. Opening
 2. Benoemen voorzitter van de vergadering
 3. Bestuurlijke mededelingen
 4. Vaststellen notulen algemene ledenjaarvergadering 4 april 2016 door leden
 5. Vaststellen jaarverslag 2016 door leden

  PAUZE
   
 6. Vastellen door leden van het financieel verslag 2016 en de contributie en begroting 2017: 
 7.  Bestuursverkiezing door leden  
 8.  Actuele stand van zaken van diverse commissies
 9. Rondvraag
 10. Het bestuur streeft naar sluiting van de vergadering om 22.00 uur


De uitnodiging met toelichting, het verslag van de algemene ledenvergadering van april 2016, het jaarverslag 2016
van het bestuur, het financieel jaarverslag van de penningmeester en de begroting 2017 zijn te vinden op
www.soerensbelang.nl

Hebt u geen toegang tot internet, dan kunt u bellen met Ilona Ozinga,
​tel.  0313 619778 of mailen naar info@soerensbelang.nl voor een papieren versie.

Vragen n.a.v. de verslagen kunnen van tevoren worden gemaild naar info@soerensbelang.nl

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus