Najaarsvergadering Soerens Belang

Datum: maandag 21 november 2016 - maandag 21 november 2016. Locatie: de Harmonie

Najaarsvergadering Soerens Belang

Najaarsvergadering op 21 november a.s.


De najaarsvergadering van Soerens Belang wordt gehouden op maandagavond 21 november om 19.30 uur in De Harmonie. Inloop vanaf 19.00 uur.


Voor de pauze zal wethouder Nicole Olland ons bijpraten over Soerense zaken en maken we nader kennis met wijkagent Loes Ruitenbeek.
Na de pauze zijn er mededelingen van het bestuur, waarna commissies ons op de hoogte brengen van hun wel en wee in de afgelopen periode en andere Soerenaren ons bijpraten over hun initiatieven. 

Voor meer informatie hierover zie de website www.soerensbelang.nl. De notulen vindt u hier ook vanaf 14 november as.

Wij kiezen ook dit jaar weer de vrijwilliger van het jaar van Laag-Soeren. Nominaties met motivatie zijn welkom via info@soerensbelang.nl

Wij vragen nu alvast  aandacht voor de vacature die bij de komende voorjaarsvergadering ontstaat binnen het bestuur als secretaris Ilona Ozinga volgens schema aftreedt en niet herkiesbaar zal zijn. Wij vragen mogelijke kandidaten voor opvolging zich te melden bij het bestuur. Ilona zal U graag nader informeren.

 

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus