Inspraakavond Voorontwerp Bestemmingsplan voor Laag-Soeren

Datum: maandag 6 juni 2016 - maandag 6 juni 2016. Locatie: 't Sprengenhus

Het voorontwerpbestemmingsplan van de gemeente Rheden voor Laag-Soeren is vrijgegeven voor inspraak.

Derhalve is er een inloopavond gepland om inwoners de gelegenheid te geven om de analoge versie van dit voorontwerpbestemmingsplan in te zien.

Deze avond zal plaatsvinden op:

Maandag 6 juni vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in 't Sprengenhus te Laag-Soeren. Er is geen centrale presentatie, maar men kan binnen lopen en er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.

Namens de gemeente Rheden,

Mariska van Vorselen | Bestuurlijk juridisch medewerkster bestemmingsplannen
Gemeente Rheden | Domein Ruimte |Team Omgevingsplannen en Vergunningen

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus