Bijzondere ledenvergadering Soerens Belang

Datum: maandag 30 november 2015 - maandag 30 november 2015. Locatie: de Harmonie

Bijzondere ledenvergadering Soerens Belang

MAANDAG 30 NOVEMBER 2015
​OM 20.00 UUR BIJ DE HARMONIE

Zoals aangekondigd nodigen wij u hierbij uit voor de Bijzondere Ledenvergadering op maandag 30 november 2015 om 20.00 uur in De Harmonie. U bent welkom vanaf 19.30 uur.                                                         

In vervolg op de besprekingen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015 over de toekomst van Soerens Belang, stellen wij voor om de Vereniging om te vormen tot een vereniging die een juridisch kader en een platform biedt aan activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Hiervoor is een statutenwijziging nodig die ter stemming wordt gebracht tijdens de Bijzondere Ledenvergadering.

De volledige tekst van het voorstel is te vinden op de website www.soerensbelang.nl

Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een mail sturen naar info@soerensbelang.nl

Het bestuur van de Vereniging Soerens Belang,

Marijke Hoeven, Ilona Ozinga, Mart van Tol, Machiel Wetselaar

Soerens Belang Laag Soeren Sprengenhus